२८ जुलै १७८७, लालसोटचा रणसंग्राम

मराठे आणि राजपुतांच्यामध्ये झालेल्या लालसोट च्या चित्तथरारक लढाईचा परामर्श. महादजींनी आपली मनाची स्थिरता अजिबात ढळू न देता, संयम दाखवत मराठयांना सुखरूप परत कसे आणले, त्याची चित्तवेधक कहाणी.

error: